Menu Bezárás

Fizetés és szállítás

Facturare și plăți:

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru bunurile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile corecte, necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. 

Preţurile Bunurilor puse la dispozţie de Vânzător sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A, însă nu includ cheltuielile de livrare. Condiţiile de plată specificate sunt obligatorii pentru Cumpărător. Plata se consideră efectiv executată în ziua plăţii în numerar sau ziua creditării contului bancar al Vânzătorului cu sumele datorate de Cumpărător. În cazul în care Vânzătorul nu a primit suma datorată, indiferent din ce cauză, el rămâne proprietarul produselor livrate. 

Achitarea produselor livrate conform comenzii lansate de Cumpărător se va face în numerar la sediul operatorului la ridicare, prin card bancar, prin plata prin ramburs la livrarea produselor la domiciliu, sau prin transfer bancar pe contul vânzătorului. Contul IBAN al vânzătorului este RO51RZBR0000060022356229, Raiffeisen Bank Romania.

Dreptul de proprietate asupra Produselor va fi transferat în momentul efectuării în mod valabil a plăţii de către Cumpărător, plata efectuându-se concomitent cu livrarea conform comenzii a Produselor.

Condiții de livrare:

Cumpărătorul este obligat ca, pentru desfăşurarea cât mai rapidă a livrării bunurilor, la momentul lansării comenzii, să ofere toate informaţiile cerute în câmpurile obligatorii pentru buna desfăşurarea a contractului de vânzare-cumpărare. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

Livrarea produselor comandate şi confirmate de Cumpărător pot fi ridicate de la sediul vânzătorului sau vor fi livrate la adresa specificată în Comandă de către Cumpărător prin intermediul unor servicii de curierat partenere.  Produsul/Produsele comandate intră în procesul de livrare după finalizarea confirmării comenzii. Se vor accepta comenzile spre livrarea produselor comandate pe întregul teritoriu administrativ al României. Vânzătorul va confirma recepţia comenzii pe cale electronică. Cumpărătorul poate opta și pentru ridicarea produsului de la sediul vânzătorului. Adresa vânzătorului, de unde se poate ridica coletul este: ODORHEIU SECUIESC, STR. HOMOROD nr. 42, județul Harghita. În acest caz, nu se vor percepe alte taxe în afara produselor comandate, vânzătorul rezervându-și dreptul de a păstra produsele selectate pentru o perioadă de maximum 5 zile. 

Termenul maxim de livrare asumat de Vânzător şi partenerii acestuia este de 10 zile lucrătoare. Vânzătorul nu îşi asumă riscurile legate de produsul comandat din momentul predării acestuia către serviciul de curierat. Produsele vor fi expediate în ambalaj corespunzător efectuării în siguranţă a livrării. Vânzătorul nu poate asuma responsabilitatea unor eventuale daune cauzate de manipularea incorectă a coletului în cursul livrării. Produsele vor fi preluate de Cumpărător de la reprezentantul serviciului de curierat.

Livrarea produselor comandate poate fi întârziată sau anulată fără ca acest lucru să implice răspunderea culpabilă al Vânzătorului, în cazul în care întârzierea sau anularea livrării se datorează unor motive independente de Vânzător care se referă în principal la incendii, explozii, inundaţii, epidemii, greve, pandemii, acţiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forţă majoră. 

În cazul în care nu se va reuşi contactarea Cumpărătorului sau reprezentantului acestuia în termenul stabilit pentru livrare, serviciul de curierat va urma procedura proprie de repetarea livrării, reţinând coletul la păstrare pentru o perioadă maximă de două zile lucrătoare, perioadă în care se va încerca contactarea din nou a Cumpărătorului atât de consilierul de vânzări al Vânzătorului cât şi de reprezentantul serviciului de curierat. Dacă în acest termen nu se va reuşi contactarea Clientului, comanda va fi anulată şi produsul se va retransmite Vânzătorului. 

Preţul livrării este stabilit separat de preţul produsului şi este suportat în totalitate de către Cumpărător, aceasta fiind evidenţiat pe factură. Plata la livrare se face în condițiile arătate mai sus, în lei, la valoarea din documentele fiscale primite (factura şi bon fiscal), fără obligaţia plăţii vreunei sume în plus faţă de cea evidenţiată pe actele originale emise de Vânzător. 

În cazul în care la prezentarea produsului la adresa specificată şi confirmată de client, Cumpărătorul deşi contactat nu are suficiente fonduri pentru achitarea integrală a preţului facturat de Vânzător nici după expirarea celor două zile lucrătoare în care produsul se păstrează la firma de curierat, livrarea se va anula, Vânzătorul având dreptul de a factura valoarea costurilor legate de transportul Produselor către Cumpărător. 

Vânzătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele rezultate în urma utilizării produselor după livrare, cu atât mai mult pentru pierderea acestora.