Menu Bezárás

Adatvédelmi irányelvek

Politica de confidențialitate/PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu reglementările Europene GDPR UE 2016/679, HOSSZU BEATA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ îşi asumă responsabilitatea protecţiei datelor personale comunicate de clienţi şi se obligă să le folosească în exclusivitate scopurilor declarate de derularea webshopului şi în scopurile pentru care Cumpărătorul şi-a dat acordul prin selectarea opţiunilor la înregistrare. 

HOSSZU BEATA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ este înregistrata în Registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 20981.

HOSSZU BEATA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ se angajează să folosească datele clienţilor exclusiv pentru scopul pentru care au fost introduse: efectuarea de comenzi online şi informări comerciale despre produsele comercializate în magazinul nostru online. Ne obligăm să nu transmitem datele personale către terţi şi să respectăm confidenţialitatea datelor. 

mesehaz.ro nu încurajează SPAM-ul, nu facem schimb de adrese de email obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa ta de email altor persoane, nu furnizăm adresa/nr de telefon sau alte date către terţi.

În cazul optării pentru plata on-line, procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele Mobilpay, iar mesehaz.ro nu solicită şi nu stocheaă nici un fel de detalii referitoare la cardul tău.

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract comercial cu  tine şi pentru desfăşurarea fluxului de Comandă/Retur/Garantii: numele si prenumele, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de email, numele companiei (pentru persoanele juridice), forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon, cod fiscal, confirmarea pe proprie răspundere a faptului că cumpărătorul are minim 16 ani. 

Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienţilor sunt furnizate de cumpărător în mod voluntar, în secţiunea Date cont sau utilizând formularele de abonare la Newsletter din site. Datele personale ale cumpărătorilor vor fi stocate până la momentul retragerii consimţământului.

Stocarea si transferul datelor personale către autorităţile publice în scopul îndeplinirii unei obligaţii legale se bazeaza în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Datele furnizate nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru care Cumpărătorul a consimţit la înregistrare constând în realizarea de analize/rapoarte, realizarea de informări, publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite şi să le folosească în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia. Cedarea prin orice mod al acestor date către terţe persoane fiind interzisă, cu excepţia instituţiilor abilitate ale statului, care prin prerogativele atribuite au competenţa să solicite sub sancțiune aceste informaţii. 

Vânzătorul nu transmite prin vânzare sau închiriere către terţi datele personale colectate, face excepţie de la acestă regulă în următoarele cazuri: – cu acordul clientului, – la cererea justificată a autorităţilor, pentru cercetarea unor infracţiuni,

Vânzătorul va efectua traducerea termenilor și condițiilor contractuale în limba maghiară, și va pune la dispoziția cumpărătorilor prin pagina web pentru informare, însă își rezervă dreptul ca în caz de neînțelegere cu privire la interpretarea caluzelor, forma în limba română este cea valabilă între părți și își produce efectele.